Hotline: 0982 36 26 06

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC PHÍ
VÀ CÁC KHOẢN THU CHI KHÁC

Phần mềm Quản Lý học phí và các khoản thu khác dành cho hệ thống các trường Mẫu giáo, trường Phổ thông cấp 1,2,3, các trung tâm giáo dục nội trú....,
Bao gồm những module sau:

 Tự động lập thời khoá biểu, quản lý và chỉnh sửa thời khoá biểu

1. Quản lý học Phí, tiền bán trú, tiền ăn, tiền vệ sinh,.....

1. Quản lý danh sách lớp học từng khối.

2. Quản lý danh sách học sinh

3. Định nghĩ các khoản thu

4. Định mức học phí cho từng tháng

5. In phiếu thông báo học phí từng tháng.

6. Lập phiếu thu từng học sinh theo tháng.

7. thông kê số lượng thu theo ngày, tháng, quý.

8. Thống kê công nợ của học sinh theo tháng.

9. Thống kê toàn trường.

Tổ chức thi trắc nghiệm online và tự động chuyển điểm về phần mềm quản lý đào tạo ccsTrainPro và ccsTrain

2. Quản lý mua bán văn phòng phẩm, quần áo đồng phục.....

1. Định nghĩa danh mục các vật phẩm.

2. Lập phiếu nhập, in phiếu nhập

3. Lập phiếu chi tiền nhập -> in phiếu chi tiền

4. Lập phiếu xuất, in phiếu xuất.

5. Lập phiếu thu -> in phiếu thu tiền.

6. Lập bảng kê nhập xuất theo thời gian.

7. Lập bảng kê nhập - Xuất -Tồn -> Doanh số, lỗ, lãi.

Tổ chức khảo sát cho sinh viên, giáo viên

3. Quản lý thu chi nội bộ: Thu các khoản khác ngoài học phí, chi lương, chi mua văn phòng phẩm....

1. Định nghĩa các khoản thu, khoản chi nội bộ.

2. Quản lý số thu, Lập và in phiếu thu

3. Lập báo cáo từng khoản thu theo tháng, quý...

4. Quản lý sổ chi, Lập và in phiếu chi

5. Tạo mẫu hoá đơn và in trên mẫu có sẵn

6. In 02 liên theo mẫu quy định của Bộ TC

7. Lập báo cáo từng khoản thu/chi theo tháng, quý...

8. Lập sổ quỹ tiền mặt


QUẢN LÝ HỒ SƠ HỌC SINH

1. Tạo danh sách các lớp trong từng khối

2. Chuyển danh sách từ excel vào phần mềmQUẢN LÝ KHO VẬT PHẨM TRƯỜNG HỌC

1. Tạo danh mục vật phẩm cần quản lý: Menu Quản lý kho -> Danh mục mã hàng: Nhập trực tiếp vào hoặc copy danh sách có sẳn từ excel vào (File excel có cấu trúc giống như lưới là được)

2. Bảng kê Nhập - Xuất - TồnQUẢN LÝ THU HỌC PHÍ

1. Định mức các khoản thu

2. Định mức các khoản thu theo tháng

3. Thu học Phí


QUẢN LÝ THU CHI NỘI BỘ

1. Định mức các khoản thu, chi

2. Quản lý và lập phiếu thu chi

LIÊN HỆ

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ nhu cầu gì về phần mềm ứng dụng

Công ty TNHH Chíp Chíp